do góry

Aktualności

najnowsze informacje

Wróbelek Ćwirek i jego przyjaciele z karmnika

Wróbelek Ćwirek i jego przyjaciele z karmnika

2018-12-12 08:24:18

Warsztaty dla uczniów klas: V a, V b, VI, VII pod tytułem „Wróbelek Ćwirek i jego przyjaciele z karmnika” w

więcej
Mikołajki w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach

Mikołajki w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach

2018-12-07 09:58:15

Gorące podziękowania za zorganizowanie szkolnych mikołajek składamy na ręce Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach.

więcej
W zgodzie z sobą. Jak dobrze znam siebie?

W zgodzie z sobą. Jak dobrze znam siebie?

2018-12-07 09:54:32

W dniu 6 grudnia 2018r. Pani psycholog Agnieszka Wawer z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu przeprowadziła zajęcia z klasą

więcej
Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami

2018-12-06 21:04:38

Konsultacje 17 grudnia 2018 r. godz. 1700 Wywiadówka 22 stycznia 2019 r. godz. 1700                   

więcej
Z PRZYTUPEM KU BOŻEMU NARODZENIU!

Z PRZYTUPEM KU BOŻEMU NARODZENIU!

2018-12-05 21:15:37

Każdego roku  z początkiem grudnia, każdy mały człowiek stawia sobie pytanie: „Czy przyjdzie do mnie Święty Mikołaj?”.  W tym okresie

więcej
Sztuczna inteligencja – czyli podstawy programowania

Sztuczna inteligencja – czyli podstawy programowania

2018-12-03 18:29:03

W pażdzierniku uczniowie klasy II i III rozpoczęli zajęcia w ramach projektu SZTUCZNA INTELIGENCJA. W poniedziałek 8 X dzieci miały okazję

więcejCechy naszej szkoły

Szkoła to miejsce, w którym spędzamy sporą część naszego życia. To instytucja mająca ogromny wpływ na przyszłość młodych ludzi, kształtująca ich osobowość, rozwijająca zainteresowania i pasje.

Wsparcie i kreatywność

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje.

Poszanowanie tradycji

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Najważniejszy jest uczeń

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

Nasi absolwenci

Absolwent PSP w Karłowicach jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym Go świecie oraz: jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji; czerpie radość z nauki; przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; zgodnie współpracuje z innymi; jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

Aktywna i przyjazna świetlica

Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Jest to czas na rozwijanie ich zainteresowań. Wtedy odbywają się zajęcia plastyczne, różnorodne kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające zdolności manualne oraz ćwiczące pamięć. Na świetlicy jest również czas, by odrobić część zadania domowego. Zajęcia świetlicowe często współgrają z lekcjami tak, by powtórzyć i rozszerzyć omawiany wcześniej materiał. Oczywiście, jest również czas na gry i zabawy.

Szkoła gdzie się dużo dzieje

Rozszerzona oferta dydaktyczna, zajęcia dodatkowe (plastyczne, polonistyczne, matematyczne, historyczne, itd.), urozmaicone zajęcia sportowe (kółko kolarskie, wyjazdy na basen, gry zespołowe, gimnastyka korekcyjna, piłka nożna), wyjścia i wyjazdy (dorobek kulturowy najbliższej okolicy, muzea, teatr, filharmonia; szkolne wycieczki dwudniowe), tradycje oraz szkolne święta i wydarzenia (apele rocznicowe, andrzejki, klasowe wigilie, bal karnawałowy ).


Misja

naszej szkoły

user

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.BIP Popielów