do góry

Aktualności

najnowsze informacje

Spotkanie z Rodzicami

Spotkanie z Rodzicami

2018-10-11 08:52:38

Rodziców zapraszamy  na konsultacje 15 października 2018r. godz.17.00.

więcej
Bartosz Rudyk otrzymuje gratulacje z rąk Wojewody Opolskiego.

Bartosz Rudyk otrzymuje gratulacje z rąk Wojewody Opolskiego.

2018-10-09 21:45:32

W dniu 06 października 2018 r. Bartosz Rudyk – uczeń klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach otrzymał z rąk

więcej
AUTOPORTRET. ZADZIWIAM SIEBIE GDY SIEBIE POZNAJĘ! – CZYLI O BUDOWIE POCZUCIA WŁASNEJ  WARTOŚCI

AUTOPORTRET. ZADZIWIAM SIEBIE GDY SIEBIE POZNAJĘ! – CZYLI O BUDOWIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

2018-10-08 07:50:08

W ramach tegorocznej ogólnopolskiej kampanii w konkursie literacko-plastycznym „Autoportret” wyróżnienie otrzymali: Natalia Ryszka, Dominik Gąsiorowski, Aleksandra Seńkowska, Anna Drabik, Edyta

więcej
Podręczniki na rok szkolny 2018/2019

Podręczniki na rok szkolny 2018/2019

2018-09-16 17:46:49

Wykaz Podręczniów 2018/2019

więcej
Witaj Szkoło

Witaj Szkoło

2018-09-04 17:27:23

3 września 2018 roku uroczyście rozpoczęliśmy Rok Szkolny 2018/2019. Do grona uczniów naszej szkoły dołączyli pierwszoklasiści. Po ślubowaniu i mianowaniu

więcej
Program edukacyjny #SuperKoderzy

Program edukacyjny #SuperKoderzy

2018-09-02 07:45:47

#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. W czasie trwania programu uczniowie uczyli się

więcejCechy naszej szkoły

Szkoła to miejsce, w którym spędzamy sporą część naszego życia. To instytucja mająca ogromny wpływ na przyszłość młodych ludzi, kształtująca ich osobowość, rozwijająca zainteresowania i pasje.

Wsparcie i kreatywność

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje.

Poszanowanie tradycji

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Najważniejszy jest uczeń

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

Nasi absolwenci

Absolwent PSP w Karłowicach jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym Go świecie oraz: jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji; czerpie radość z nauki; przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; zgodnie współpracuje z innymi; jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

Aktywna i przyjazna świetlica

Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Jest to czas na rozwijanie ich zainteresowań. Wtedy odbywają się zajęcia plastyczne, różnorodne kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające zdolności manualne oraz ćwiczące pamięć. Na świetlicy jest również czas, by odrobić część zadania domowego. Zajęcia świetlicowe często współgrają z lekcjami tak, by powtórzyć i rozszerzyć omawiany wcześniej materiał. Oczywiście, jest również czas na gry i zabawy.

Szkoła gdzie się dużo dzieje

Rozszerzona oferta dydaktyczna, zajęcia dodatkowe (plastyczne, polonistyczne, matematyczne, historyczne, itd.), urozmaicone zajęcia sportowe (kółko kolarskie, wyjazdy na basen, gry zespołowe, gimnastyka korekcyjna, piłka nożna), wyjścia i wyjazdy (dorobek kulturowy najbliższej okolicy, muzea, teatr, filharmonia; szkolne wycieczki dwudniowe), tradycje oraz szkolne święta i wydarzenia (apele rocznicowe, andrzejki, klasowe wigilie, bal karnawałowy ).


Misja

naszej szkoły

user

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.BIP Popielów