do góry

Aktualności

najnowsze informacje

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

2018-02-16 20:09:58

 13 lutego spóźnione, ale szczere życzenia dla kochanych babć i dziadków złożyli uczniowie klas I-VII. Uroczystość odbyła się w Domu

więcej
Spotkanie z Rodzicami

Spotkanie z Rodzicami

2018-02-12 08:52:38

Rodziców zapraszamy  na konsultacje 26 lutego 2018r. godz.17.00.

więcej
Nasi laureaci odbierają kolejne gratulacje i podziękowania

Nasi laureaci odbierają kolejne gratulacje i podziękowania

2018-02-05 05:30:35

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach i zarazem laureaci konkursu literackiego pod hasłem "Fantastyczny powiat opolski" kolejny raz odebrali zasłużone gratulacje. Radny

więcej
Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

2018-01-28 17:53:18

9 stycznia w Domu Kultury odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez Radę Rodziców. Przy muzyce, poczęstunku bawili się uczniowie klas

więcej
Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

2018-01-12 21:01:12

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie komiksu o tematyce związanej z przygodami Złego Kocurka, bohatera serii książek

więcej
Życzenia ze Słowacji

Życzenia ze Słowacji

2018-01-03 19:12:38

Życzenia świąteczne otrzymaliśmy od przyjaciół ze Słowacji.

więcejCechy naszej szkoły

Szkoła to miejsce, w którym spędzamy sporą część naszego życia. To instytucja mająca ogromny wpływ na przyszłość młodych ludzi, kształtująca ich osobowość, rozwijająca zainteresowania i pasje.

Wsparcie i kreatywność

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje.

Poszanowanie tradycji

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Najważniejszy jest uczeń

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

Nasi absolwenci

Absolwent PSP w Karłowicach jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym Go świecie oraz: jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji; czerpie radość z nauki; przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; zgodnie współpracuje z innymi; jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

Aktywna i przyjazna świetlica

Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Jest to czas na rozwijanie ich zainteresowań. Wtedy odbywają się zajęcia plastyczne, różnorodne kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające zdolności manualne oraz ćwiczące pamięć. Na świetlicy jest również czas, by odrobić część zadania domowego. Zajęcia świetlicowe często współgrają z lekcjami tak, by powtórzyć i rozszerzyć omawiany wcześniej materiał. Oczywiście, jest również czas na gry i zabawy.

Szkoła gdzie się dużo dzieje

Rozszerzona oferta dydaktyczna, zajęcia dodatkowe (plastyczne, polonistyczne, matematyczne, historyczne, itd.), urozmaicone zajęcia sportowe (kółko kolarskie, wyjazdy na basen, gry zespołowe, gimnastyka korekcyjna, piłka nożna), wyjścia i wyjazdy (dorobek kulturowy najbliższej okolicy, muzea, teatr, filharmonia; szkolne wycieczki dwudniowe), tradycje oraz szkolne święta i wydarzenia (apele rocznicowe, andrzejki, klasowe wigilie, bal karnawałowy ).


Misja

naszej szkoły

user

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.