do góryAktualności

najnowsze informacje

POWITANIE PIERWSZOKLASISTÓW

POWITANIE PIERWSZOKLASISTÓW

2020-09-01 18:27:50

1 września 2020 r. do grona uczniów naszej szkoły dołączyło 16 pierwszoklasistów. Dzieci i ich rodzice złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie

więcej
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 godz. 7.30

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 godz. 7.30

2020-08-26 22:58:38

  Na przystankach autobusowych, w autobusie i drodze do szkoły obowiązują ogólne zasady zachowania się w czasie epidemii ,a na terenie

więcej
Podręczniki

Podręczniki

2020-08-06 17:46:49

Wykaz Podręczniów 2020/2021

więcej
Pożegnanie klasy ósmej Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach

Pożegnanie klasy ósmej Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach

2020-06-26 23:47:07

„Szukajcie prawdy jasnego płomienia, Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg…” słowa utworu Adama Asnyka idealnie oddają ducha uroczystości, która miała dzisiaj miejsce w

więcej
Gmina Popielów wspiera uzdolnionych uczniów!

Gmina Popielów wspiera uzdolnionych uczniów!

2020-06-26 23:07:24

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach otrzymali stypendia Wójta Gminy Popielów. Pani Wójt Sybilla Stelmach odwiedziła naszą szkołę wraz z Kuratorem Oświaty w Opolu,

więcejCechy naszej szkoły

Szkoła to miejsce, w którym spędzamy sporą część naszego życia. To instytucja mająca ogromny wpływ na przyszłość młodych ludzi, kształtująca ich osobowość, rozwijająca zainteresowania i pasje.

Wsparcie i kreatywność

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje.

Poszanowanie tradycji

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Najważniejszy jest uczeń

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

Nasi absolwenci

Absolwent PSP w Karłowicach jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym Go świecie oraz: jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji; czerpie radość z nauki; przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; zgodnie współpracuje z innymi; jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

Aktywna i przyjazna świetlica

Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Jest to czas na rozwijanie ich zainteresowań. Wtedy odbywają się zajęcia plastyczne, różnorodne kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające zdolności manualne oraz ćwiczące pamięć. Na świetlicy jest również czas, by odrobić część zadania domowego. Zajęcia świetlicowe często współgrają z lekcjami tak, by powtórzyć i rozszerzyć omawiany wcześniej materiał. Oczywiście, jest również czas na gry i zabawy.

Szkoła gdzie się dużo dzieje

Rozszerzona oferta dydaktyczna, zajęcia dodatkowe (plastyczne, polonistyczne, matematyczne, historyczne, itd.), urozmaicone zajęcia sportowe (kółko kolarskie, wyjazdy na basen, gry zespołowe, gimnastyka korekcyjna, piłka nożna), wyjścia i wyjazdy (dorobek kulturowy najbliższej okolicy, muzea, teatr, filharmonia; szkolne wycieczki dwudniowe), tradycje oraz szkolne święta i wydarzenia (apele rocznicowe, andrzejki, klasowe wigilie, bal karnawałowy ).


Misja

naszej szkoły

user

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.BIP Popielów