do góryAktualności

najnowsze informacje

II Mały Terenowy Turniej Przyrodniczy

II Mały Terenowy Turniej Przyrodniczy

2023-06-07 06:42:54

6 czerwca 2023 r. w Ładzy odbył się „II Mały Terenowy Turniej Przyrodniczy”. Był on przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół

więcej
Piknik Na Miodowym Stobrawskim Zielonym Szlaku - PODZIĘKOWANIA

Piknik Na Miodowym Stobrawskim Zielonym Szlaku - PODZIĘKOWANIA

2023-06-05 20:36:40

Występy artystyczne, warsztaty pszczelarskie, malarskie i stolarskie, a także zabawy sportowe to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na uczestników

więcej
Szkolna wycieczka do Zakopanego

Szkolna wycieczka do Zakopanego

2023-06-03 10:10:04

W dniach 30 maja – 01 czerwca 2023 r. uczniowie klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach wraz z opiekunami

więcej
Dzień Dziecka w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach

Dzień Dziecka w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach

2023-06-02 15:47:49

Jest wiele dni w roku, które dzieci lubią najbardziej, niewątpliwie jednym  z nich jest 1 czerwca. Jest to dzień szczególny w

więcej
Dzień Dziecka klas I - III

Dzień Dziecka klas I - III

2023-06-01 17:52:48

Z okazji Dnia Dziecka  uczniowie klas I - III wybrali się na wycieczkę do Brzegu. Pierwszym punktem programu była wizyta

więcejCechy naszej szkoły

Szkoła to miejsce, w którym spędzamy sporą część naszego życia. To instytucja mająca ogromny wpływ na przyszłość młodych ludzi, kształtująca ich osobowość, rozwijająca zainteresowania i pasje.

Wsparcie i kreatywność

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje.

Poszanowanie tradycji

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Najważniejszy jest uczeń

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

Nasi absolwenci

Absolwent PSP w Karłowicach jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym Go świecie oraz: jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji; czerpie radość z nauki; przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; zgodnie współpracuje z innymi; jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

Aktywna i przyjazna świetlica

Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Jest to czas na rozwijanie ich zainteresowań. Wtedy odbywają się zajęcia plastyczne, różnorodne kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające zdolności manualne oraz ćwiczące pamięć. Na świetlicy jest również czas, by odrobić część zadania domowego. Zajęcia świetlicowe często współgrają z lekcjami tak, by powtórzyć i rozszerzyć omawiany wcześniej materiał. Oczywiście, jest również czas na gry i zabawy.

Szkoła gdzie się dużo dzieje

Rozszerzona oferta dydaktyczna, zajęcia dodatkowe (plastyczne, polonistyczne, matematyczne, historyczne, itd.), urozmaicone zajęcia sportowe (kółko kolarskie, wyjazdy na basen, gry zespołowe, gimnastyka korekcyjna, piłka nożna), wyjścia i wyjazdy (dorobek kulturowy najbliższej okolicy, muzea, teatr, filharmonia; szkolne wycieczki dwudniowe), tradycje oraz szkolne święta i wydarzenia (apele rocznicowe, andrzejki, klasowe wigilie, bal karnawałowy ).


Misja

naszej szkoły

user

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.BIP Popielów