do góry

Aktualności

najnowsze informacje

Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami

2019-10-17 21:04:38

Konsultacje: 21 października 2019 r.  (godzina 17.00);   18 listopada 2019 r.  (godzina 17.00);   16 grudnia2019 r.  (godzina 17.00).   Wywiadówka: 3 lutego 2020 r.  ( godzina 17.00).         

więcej
Dzień Edukacji Narodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach

Dzień Edukacji Narodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach

2019-10-14 20:27:07

Dzień Edukacji Narodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach uświetniony został uroczystym apelem, którego przygotowaniem zajęli się uczniowie i wychowawcy

więcej
Uroczyste otwarcie pracowni chemiczno-biologicznej i kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach

Uroczyste otwarcie pracowni chemiczno-biologicznej i kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach

2019-10-13 20:24:07

Dnia 11 października 2019 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej kuchni oraz mini laboratorium chemicznego. Remont zaplecza

więcej
Razem lepiej

Razem lepiej

2019-10-08 05:30:07

Dnia 04.10.2019 r. odbyły się zajęcia profilaktyczne pod tytułem „Razem lepiej” dla uczniów klasy VI a. Zajęcia przeprowadziły panie psycholog

więcej
Uczniowie PSP w Karłowicach sprzątają świat

Uczniowie PSP w Karłowicach sprzątają świat

2019-09-23 23:34:06

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w akcji Fundacji Nasza Ziemia "SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019".  Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania

więcejCechy naszej szkoły

Szkoła to miejsce, w którym spędzamy sporą część naszego życia. To instytucja mająca ogromny wpływ na przyszłość młodych ludzi, kształtująca ich osobowość, rozwijająca zainteresowania i pasje.

Wsparcie i kreatywność

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje.

Poszanowanie tradycji

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Najważniejszy jest uczeń

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

Nasi absolwenci

Absolwent PSP w Karłowicach jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym Go świecie oraz: jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji; czerpie radość z nauki; przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; zgodnie współpracuje z innymi; jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

Aktywna i przyjazna świetlica

Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Jest to czas na rozwijanie ich zainteresowań. Wtedy odbywają się zajęcia plastyczne, różnorodne kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające zdolności manualne oraz ćwiczące pamięć. Na świetlicy jest również czas, by odrobić część zadania domowego. Zajęcia świetlicowe często współgrają z lekcjami tak, by powtórzyć i rozszerzyć omawiany wcześniej materiał. Oczywiście, jest również czas na gry i zabawy.

Szkoła gdzie się dużo dzieje

Rozszerzona oferta dydaktyczna, zajęcia dodatkowe (plastyczne, polonistyczne, matematyczne, historyczne, itd.), urozmaicone zajęcia sportowe (kółko kolarskie, wyjazdy na basen, gry zespołowe, gimnastyka korekcyjna, piłka nożna), wyjścia i wyjazdy (dorobek kulturowy najbliższej okolicy, muzea, teatr, filharmonia; szkolne wycieczki dwudniowe), tradycje oraz szkolne święta i wydarzenia (apele rocznicowe, andrzejki, klasowe wigilie, bal karnawałowy ).


Misja

naszej szkoły

user

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.BIP Popielów