do góry

Aktualności

najnowsze informacje

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Janie Dobrym

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Janie Dobrym

2019-05-21 22:47:25

W dniu 8 maja  2019 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, powołanej przez Opolskiego Kuratora Oświaty, która dokonała oceny prac

więcej
Podziękowania dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach

Podziękowania dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach

2019-05-19 23:15:16

W ramach współpracy partnerskiej pomiędzy SCKTiR w Popielowie i Publiczną Szkołą Podstawową w Karłowicach 11 maja 2019 r. w amfiteatrze szkolnym odbył się koncert plenerowy

więcej
Kangur Matematyczny

Kangur Matematyczny

2019-05-16 20:42:47

21 marca odbył się Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny. W konkursie wzięło 22 uczniów z klasy IV, V, VI i VII. Uczniowie,

więcej
Otwarte Dni Funduszy Europejskich- festyn na zamku w Karłowicach

Otwarte Dni Funduszy Europejskich- festyn na zamku w Karłowicach

2019-05-16 19:01:51

W niedzielę 12 maja 2019r. w ramach obchodów Dni Otwartych E U, uczniowie klas I-III wystąpili podczas festynu na zamku

więcej
Jubileuszowy  XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin 2019

Jubileuszowy XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin 2019

2019-05-14 10:48:06

Gmina Popielów  serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznym Jubileuszowym  XXV Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2019, który zostanie rozegrany

więcej
Uczniowie z Karłowic w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Uczniowie z Karłowic w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

2019-05-13 12:59:55

Dnia 10.05.2019 r. w  Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Gminę

więcejCechy naszej szkoły

Szkoła to miejsce, w którym spędzamy sporą część naszego życia. To instytucja mająca ogromny wpływ na przyszłość młodych ludzi, kształtująca ich osobowość, rozwijająca zainteresowania i pasje.

Wsparcie i kreatywność

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje.

Poszanowanie tradycji

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Najważniejszy jest uczeń

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

Nasi absolwenci

Absolwent PSP w Karłowicach jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym Go świecie oraz: jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji; czerpie radość z nauki; przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; zgodnie współpracuje z innymi; jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

Aktywna i przyjazna świetlica

Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Jest to czas na rozwijanie ich zainteresowań. Wtedy odbywają się zajęcia plastyczne, różnorodne kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające zdolności manualne oraz ćwiczące pamięć. Na świetlicy jest również czas, by odrobić część zadania domowego. Zajęcia świetlicowe często współgrają z lekcjami tak, by powtórzyć i rozszerzyć omawiany wcześniej materiał. Oczywiście, jest również czas na gry i zabawy.

Szkoła gdzie się dużo dzieje

Rozszerzona oferta dydaktyczna, zajęcia dodatkowe (plastyczne, polonistyczne, matematyczne, historyczne, itd.), urozmaicone zajęcia sportowe (kółko kolarskie, wyjazdy na basen, gry zespołowe, gimnastyka korekcyjna, piłka nożna), wyjścia i wyjazdy (dorobek kulturowy najbliższej okolicy, muzea, teatr, filharmonia; szkolne wycieczki dwudniowe), tradycje oraz szkolne święta i wydarzenia (apele rocznicowe, andrzejki, klasowe wigilie, bal karnawałowy ).


Misja

naszej szkoły

user

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.BIP Popielów