do góry

Aktualności

najnowsze informacje

Wesoła lekcja historii.

Wesoła lekcja historii.

2019-02-20 10:24:28

Dnia 20 lutego uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wesołej lekcji historii upamiętniającej dążenia niepodległościowe. Program  zaprezentowała Artystyczna Grupa Rekonstrukto.

więcej
Smak szczęścia

Smak szczęścia

2019-02-14 11:32:37

W dniu 14 lutego 2019 r. dietetyk Pani Anna Sadek przeprowadziła zajęcia z edukacji żywieniowej pod tytułem „Smak szczęścia” dla

więcej
Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami

2019-01-31 21:04:38

  Konsultacje 18 marca 2019 r. godz. 1700 Wywiadówka 13 maja 2019 r. godz. 1700                   

więcej
W zgodzie z sobą nasze emocje i uczucia

W zgodzie z sobą nasze emocje i uczucia

2019-01-25 10:39:48

 W dniu 24 stycznia  2019 r. Pani psycholog Agnieszka Wawer-Sajko z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu przeprowadziła zajęcia z

więcej
Bezpieczne ferie

Bezpieczne ferie

2019-01-25 08:24:40

Pogadankę na temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych w dniu 24 stycznia 2019 r. przeprowadzili policjanci z Komendy Policji w

więcej
Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami

2019-01-24 08:58:21

Prelekcję na temat: Zrozumieć nastolatka- wpływ współczesnych technologii na rozwój osobowości i budowanie relacji z innymi dla rodziców w dniu

więcejCechy naszej szkoły

Szkoła to miejsce, w którym spędzamy sporą część naszego życia. To instytucja mająca ogromny wpływ na przyszłość młodych ludzi, kształtująca ich osobowość, rozwijająca zainteresowania i pasje.

Wsparcie i kreatywność

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje.

Poszanowanie tradycji

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Najważniejszy jest uczeń

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

Nasi absolwenci

Absolwent PSP w Karłowicach jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym Go świecie oraz: jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji; czerpie radość z nauki; przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; zgodnie współpracuje z innymi; jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

Aktywna i przyjazna świetlica

Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Jest to czas na rozwijanie ich zainteresowań. Wtedy odbywają się zajęcia plastyczne, różnorodne kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające zdolności manualne oraz ćwiczące pamięć. Na świetlicy jest również czas, by odrobić część zadania domowego. Zajęcia świetlicowe często współgrają z lekcjami tak, by powtórzyć i rozszerzyć omawiany wcześniej materiał. Oczywiście, jest również czas na gry i zabawy.

Szkoła gdzie się dużo dzieje

Rozszerzona oferta dydaktyczna, zajęcia dodatkowe (plastyczne, polonistyczne, matematyczne, historyczne, itd.), urozmaicone zajęcia sportowe (kółko kolarskie, wyjazdy na basen, gry zespołowe, gimnastyka korekcyjna, piłka nożna), wyjścia i wyjazdy (dorobek kulturowy najbliższej okolicy, muzea, teatr, filharmonia; szkolne wycieczki dwudniowe), tradycje oraz szkolne święta i wydarzenia (apele rocznicowe, andrzejki, klasowe wigilie, bal karnawałowy ).


Misja

naszej szkoły

user

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.BIP Popielów