do góry

Aktualności

najnowsze informacje

NARODOWE CZYTANIE 2019

NARODOWE CZYTANIE 2019

2019-09-10 21:29:46

 Uczniowie kl. 7 Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach czytają Nowele polskie w salach karłowickiego zamku. „Nowele polskie. Osiem lektur na ósme

więcej
Konkurs plastyczno-literacki Ja za 20 lat.

Konkurs plastyczno-literacki Ja za 20 lat.

2019-09-08 08:02:37

W konkursie plastyczno - literackim "Ja za 20 lat", zorganizowanym w ramach programu " Zachowaj trzeźwy umysł", zostało przyznane kilka

więcej
Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami

2019-09-03 21:04:38

Zapraszamy  wszystkich rodziców na wywiadówkę dnia 09 września 2019 r. o godz. 17.00                   

więcej
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach.

2019-09-02 11:03:42

Z uśmiechem na twarzy stawili się dziś w amfiteatrze Publicznej Szkoły  Podstawowej w Karłowicach jej uczniowie. Na inauguracji nowego roku

więcej
Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców

2019-08-27 16:50:35

Do pobrania w sekretariacie szkolnym są: -deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej; -karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej.   Proszę o pobranie wyżej wymienionych

więcej

2019-08-26 17:04:06

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02 września o godzinie 7.30 w amfiteatrze szkolnym.

więcejCechy naszej szkoły

Szkoła to miejsce, w którym spędzamy sporą część naszego życia. To instytucja mająca ogromny wpływ na przyszłość młodych ludzi, kształtująca ich osobowość, rozwijająca zainteresowania i pasje.

Wsparcie i kreatywność

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje.

Poszanowanie tradycji

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Najważniejszy jest uczeń

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

Nasi absolwenci

Absolwent PSP w Karłowicach jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym Go świecie oraz: jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji; czerpie radość z nauki; przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; zgodnie współpracuje z innymi; jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

Aktywna i przyjazna świetlica

Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Jest to czas na rozwijanie ich zainteresowań. Wtedy odbywają się zajęcia plastyczne, różnorodne kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające zdolności manualne oraz ćwiczące pamięć. Na świetlicy jest również czas, by odrobić część zadania domowego. Zajęcia świetlicowe często współgrają z lekcjami tak, by powtórzyć i rozszerzyć omawiany wcześniej materiał. Oczywiście, jest również czas na gry i zabawy.

Szkoła gdzie się dużo dzieje

Rozszerzona oferta dydaktyczna, zajęcia dodatkowe (plastyczne, polonistyczne, matematyczne, historyczne, itd.), urozmaicone zajęcia sportowe (kółko kolarskie, wyjazdy na basen, gry zespołowe, gimnastyka korekcyjna, piłka nożna), wyjścia i wyjazdy (dorobek kulturowy najbliższej okolicy, muzea, teatr, filharmonia; szkolne wycieczki dwudniowe), tradycje oraz szkolne święta i wydarzenia (apele rocznicowe, andrzejki, klasowe wigilie, bal karnawałowy ).


Misja

naszej szkoły

user

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.BIP Popielów