do góry
   

  KOMUNIKAT

  W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach będzie obowiązywać kształcenie na odległość.

  Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od dnia 25 marca 2020 r. będą realizowane poprzez środki komunikacji elektronicznej (e- dziennik).

  Z wyrazami szacunku

  Elżbieta Górka

  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach.


  Galeria zdjęć: