do góryDzień Niepodległości


  W dniu 10 listopada 2017 r.  w Publicznej  Szkole Podstawowej   w Karłowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

  Wśród gości honorowych znaleźli się zaproszeni przez Panią Dyrektor przedstawiciele samorządu terytorialnego  z osobą Wójta Gminy Popielów, Pana Dionizego Duszyńskiego, Pana  Jerzego Kupczyka-Przewodniczącego Rady Gminy, Pani  Elżbiety Bazylińskiej - Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i radnych Gminy Popielów w osobach Pana Tadeusza Negrycz-Berezowskiego i Pana Stanisława Szynkowskiego;  środowisk kombatanckich, a szczególnie porucznika w stanie spoczynku, Pana Jana Tokarczyka  oraz innych przedstawicieli środowisk lokalnych.  Poczty sztandarowe ze sztandarami: Publicznej Szkoły Podstawowej imienia ks. Jana Dzierżona w Karłowicach oraz  Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych  w Polsce - Gminnego Koła w Popielowie zaakcentowały wyjątkowość  tego najważniejszego dla serc wszystkich Polaków święta.                                                                                             

  W części artystycznej młodzież wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowana została sytuacja polityczna kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniane zostały daty trzech najważniejszych powstań narodowych i  wkład ich uczestników w dzieło walki o wolną i niepodległą Polskę. Uczniowie klasy V  VI i VII  recytowali wiersze  wielkich Polaków  i odśpiewali polskie pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących  o niepodległość państwa polskiego.                                                             

  To Święto sprawia, że  w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność i niepodległość ojczyzny. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu  i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj  w wolnej Polsce.

  M. S.


  Galeria zdjęć:

  • Dzień Niepodległości
  • Dzień Niepodległości
  • Dzień Niepodległości
  • Dzień Niepodległości
  • Dzień Niepodległości
  • Dzień Niepodległości
  • Dzień Niepodległości
  • Dzień Niepodległości
  • Dzień Niepodległości
  • Dzień Niepodległości