do góryKalendarz roku szkolnego


  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2018 r.

  Zimowa przerwa świąteczna : 23 grudnia 2018r. - 1 stycznia 2019r.

  Ferie zimowe 28 stycznia 2019r.- 10 lutego 2019r.

  Wiosenna przerwa świąteczna: 18-23 kwietnia 2019r.

  Egzamin ósmoklasisty: 15 kwietnia 2019r.- egzamin z języka polskiego,

                                      16 kwietnia 2019r.- egzamin z matematyki, 

                                       17 kwietnia 2019r. - egzamin z języka obcego nowożytnego, 

   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019r.