do góryKalendarz roku szkolnego


  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2020 r.

  Zimowa przerwa świąteczna : 23 - 31 grudnia 2020 r.

  Ferie zimowe 04 - 17 stycznia 2021 r.

  Wiosenna przerwa świąteczna: 01 -  06 kwietnia 2021 r.

  Egzamin ósmoklasisty: 25 maja 2021 r.- egzamin z języka polskiego,

                                      26 maja 2021 r.- egzamin z matematyki, 

                                       27 maja 2021 r. - egzamin z języka obcego nowożytnego, 

   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.

  Dni wolne:

  14 października 2020 r.

  12 - 13 listopada 2020 r.  

                                                                                                                  25 maja 2021 r.- egzamin z języka polskiego,

                                                                                                                  26 maja 2021 r.- egzamin z matematyki,  

                                                                                                                  27 maja 2021 r. - egzamin z języka obcego nowożytnego,

  04 czerwca 2021 r.