do góryKalendarz roku szkolnego


  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2021 r.

  Zimowa przerwa świąteczna : 23 - 31 grudnia 2021 r.

  Ferie zimowe 31 stycznia - 13 lutego 2022 r.

  Wiosenna przerwa świąteczna: 14 - 19  kwietnia 2022 r.

  Egzamin ósmoklasisty: 24 maja 2022 r.- egzamin z języka polskiego,

                                              25 maja 2022 r.- egzamin z matematyki, 

                                              26 maja 2022 r. - egzamin z języka obcego nowożytnego, 

   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.

  W roku szkolnym 2021/2022 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

   12 listopada

  7 stycznia

  2 maja

  17 czerwca