do góryKOMUNIKAT


   

  Szanowni Państwo,

  mając na uwadze konieczność zapewnienia funkcjonowania szkoły w czasie trwającej epidemii przyjęto następujące rozwiązania.

   

  W trakcie nauki zdalnej/hybrydowej w szkole korzystamy z dwóch narzędzi:

   

  - dziennik elektroniczny

   

  tutaj znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania nauki zdalnej, bieżące komunikaty, oceny uczniów i najważniejsze informacje dla rodziców,

   

  jest to podstawowe narzędzie wymiany informacji elektronicznej pomiędzy szkołą a rodzicami

   

  - google classroom

   

  to narzędzie służy do prowadzenia lekcji, przekazywania zadań, nauczania, prowadzenia zajęć wideo, organizowania spotkań wideo np.

  wywiadówek

   

  do jego obsługi wystarczy jedynie przeglądarka internetowa oraz mikrofon i kamera (dostępna w każdym laptopie).

   

  To są dwa oficjalne narzędzia przyjęte w szkole do wspierania nauczania zdalnego/hybrydowego.

  Tym samym prosimy również Państwa o korzystanie z tych dwóch oficjalnych kanałów w kontakcie ze szkołą w trakcie trwania nauki zdalnej/hybrydowej.


  Galeria zdjęć:

  • KOMUNIKAT