do góryKonkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.


  Celem przeprowadzenia konkursu była promocja dziedzictwa historycznego gminy Popielów, województwa opolskiego, Polski i Europy w ramach projektu współfinansowanego ze środków  RPO WO 2014-2020 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów - renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim

  Konkurs polegał na autorskim opracowaniu i wykonaniu gry np. o charakterze towarzyskim, edukacyjnym, rodzinnym, w dowolnej formie i technice, której tematyką główną lub poboczną będzie tematyka dziedzictwa historycznego powiązanego z gminą Popielów i województwem opolskim lub szerszym krajowym i europejskim.

  Gra powinna była zawierać nawiązanie do dorobku historycznego architekta Karla Friedricha Schinkla, w tym dorobku architekta na terenie województwa opolskiego.

  Tekst E.G. Zdjęcia 1. i 2. M.T.; 14. R.S.


  Galeria zdjęć:

  • Konkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.
  • Konkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.
  • Konkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.
  • Konkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.
  • Konkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.
  • Konkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.
  • Konkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.
  • Konkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.
  • Konkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.
  • Konkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.
  • Konkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.
  • Konkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.
  • Konkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.
  • Konkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.
  • Konkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.
  • Konkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.
  • Konkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.
  • Konkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.
  • Konkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.
  • Konkurs Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią.