GŁÓWNE ZADANIA SZKOŁY TO:

  1. Stworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia we wszystkich jego aspektach:

  - zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

  - wspieranie uczniów mających trudności w nauce,

  - otoczenie opieką uczniów specjalnej troski.

  2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności.

  3. Ukształtowanie u uczniów właściwego systemu wartości.

  4.Wysoki poziom nauczania.

  5. Nauka 2 języków obcych od klasy I: j. angielskiego i j. niemieckiego.

  Wysoki poziom nauczania zapewnia doświadczona, profesjonalna kadra pedagogiczna - 13 nauczycieli dyplomowanych. Uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagoga szkolnego.

  Od lat bierzemy udział w prestiżowych ogólnopolskich akcjach edukacyjnych:

   "SOCRATES COMENIUS"

   "SZKOŁA Z KLASĄ"

   "SZKOŁA NA TAK"

   "Z WIEDZĄ W PRZYSZŁOŚĆ"

  "NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI"

  "FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI I TECHNOLOGII"

  oraz konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, min.

  - DEUTSCHFREUND,

  - JERSZ,

  - TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO,

  - MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM,

  - ZE ŚLĄSKIEM NA TY,

  - WEIHNACHTSMARKT.

  W szkole jest bogato wyposażona biblioteka z dostępem do Internetu, sala komputerowa, stołówka. Działa Samorząd Uczniowski, LOP, PCK, Klub szachisty, Klub europejski. Współpracujemy z zagranicą: Niemcami, Węgrami. Co roku uczniowie biorą udział w realizacji integracyjnych projektów z mł. niemiecką na terenie Niemiec. Od 10 lat najlepsi uczniowie w nagrodę wyjeżdżają na wypoczynek za granicę.

   

   

  MISJA I WIZJA SZKOŁY

   

  MOTTO:    "Nasza szkoła szansą rozwoju dla każdego ucznia."

   

  Jesteśmy szkołą rozwijającą u uczniów przymioty umysłu i ciała, uczucia i wyobraźnię. Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzą i umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

   

  WIZJA SZKOŁY

  Pracujemy w szkole nowoczesnej, w której każdemu uczniowi pomagamy rozwijać się na miarę swoich możliwiści i zdolności.

  To sprawi, że nasz absolwent

  - jest przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia

  - umie się uczyć i czerpać z tego przyjemność

  - potrafi korzystać z różnych źródeł informacji

  - umie współpracować z innymi

  - dba o zdrowie swoje i innych

  - zna podstawowe normy współżycia społecznego

  - zna co najmiej 2 języki obce: niemiecki i angielski

  - potrafi oceniać i wartościować zachowania własne i innych

  - dba o środowisko naturalne

  - jest dumny ze swego pochodzenia

  Szkołę łączą silne więzy współpracy z rodzicami.

  Kadrę szkoły tworzy zezpół nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

  Szkoła aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska, wspomagając je w rozwiązywaniu aktualnych problemów.

   

  MISJA SZKOŁY

  W naszej szkole uczeń:

  - zostanie wszechstronnie przygotowany do wyższego etapu kształcenia

  - opanuje umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji w tym komputera i internetu

  - stanie się odpowiedzialny za zdrowie własne i innych

  - pozna metody i techniki umożliwiające nawiązanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi w tym w kontaktach z rówieśnikami za granicą

  - przestrzega zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej

  - nauczy się społecznie akcepowanych zachowań, które ułatwią mu współpracę z innymi

  - zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia.

  MISJĘ SZKOŁY realizować będziemy w następujących płaszczyznach: rodzina, samorząd, oświata i wychowanie, kultura i nauka, turystyka i wypoczynek i współpraca z zagranicą.

   

   

  SZKOŁA W LICZBACH:

  CHARAKTER SZKOŁY:    PUBLICZNA

  TYP SZKOŁY:               PODSTAWOWA

  LICZBA ODDZIAŁÓW:    9

  LICZBA UCZNIÓW:     176  

   

  CZYM DYSPONUJEMY:

  - budynek szkolny

  - sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym

  - kompleks boisk sportowych "Orlik 2012"

  - biblioteka z dostępem do Internetu

  - świetlica

  - stołówka szkolna

  - pracownia komputerowa z dostępem do Internetu

  - trzy tablice interaktywne

  - 9 sal lekcyjnych

  - gabinet dyrektora

  - sekretariat

  - winda dla niepełnosprawnych

  - pomieszczenia socjalne

  - szatnia

  - sanitariaty


  2017-09-02