do góryOchrona różnorodności biologicznej.


  W ramach edukacji przyrodniczej w klasach 1-3 oraz biologii uczniowie naszej szkoły obejrzeli dwie prezentacje opowiadające o przyrodzie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

  Pierwsza z nich   pt. „ Zając – bohater Wielkanocy – mieszkaniec pól i łąk Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” odpowiada na pytanie dlaczego zając pojawia się w symbolice wielkanocnej i opowiada o tym  zwierzęciu od strony przyrodniczej.  

  Druga prezentacja  „Którędy po Parku?” krótko opowiada o formach ochrony przyrody w Polsce i prezentuje ciekawe miejsca w Stobrawskim Parku Krajobrazowym.

   

  Zajęcia realizowane w ramach projektu „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” w ramach RPO WO na lata 2014 –2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

   


  Galeria zdjęć:

  • Ochrona różnorodności biologicznej.
  • Ochrona różnorodności biologicznej.
  • Ochrona różnorodności biologicznej.
  • Ochrona różnorodności biologicznej.
  • Ochrona różnorodności biologicznej.