do góryPróbny egzamin ósmoklasisty w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach


  Przed przerwą świąteczną uczniowie klasy ósmej próbowali swoich sił w nowej formule egzaminu. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

  Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

  W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  - języka polskiego

  - matematyki

  - języka obcego nowożytnego.

  Źródło i więcej informacji na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/


  Galeria zdjęć:

  • Próbny egzamin ósmoklasisty w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach
  • Próbny egzamin ósmoklasisty w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach
  • Próbny egzamin ósmoklasisty w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach
  • Próbny egzamin ósmoklasisty w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach
  • Próbny egzamin ósmoklasisty w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach
  • Próbny egzamin ósmoklasisty w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach
  • Próbny egzamin ósmoklasisty w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach
  • Próbny egzamin ósmoklasisty w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach