do góryProgram edukacyjny #SuperKoderzy


  #SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. W czasie trwania programu uczniowie uczyli się programowania, podstaw robotyki i poznali świat nowych technologii na lekcjach techniki i matematyki. W ramach programu szkoła otrzymała grant na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach ścieżki Majsterkowicze 2.0. Kwota dotacji  to 3000,- złotych brutto. Za tą kwotę zakupiono 6 zestawów EDUBOX LOFI ROBOT.

  Program realizowany był w klasie VI przez 13 uczniów.

  W ramach programu zrealizowano 14 zajęć (10 zajęcia techniczne, 4 matematyka). Zajęcia prowadzone były w oparciu o scenariusze lekcji, opracowane zgodnie z podstawą programową. Podczas zajęć uczniowie poznali podstawy programu Scratch, złożyli własnego robota zgodnie z instrukcją, poznali jego zmysły i czujniki. Uczyli się sterować robotem z komputera, a także kierować robotem za pomocą komputera oraz telefonu komórkowego dzięki BLUETOOTH. Na zakończenie programu uczniowie klasy VI przygotowali prezentację dla klasy I. Podczas tej prezentacji młodsi uczniowie poznali kolejne etapy pracy z robotami oraz mieli możliwość samodzielnie pokierować robotami LOFI.

  Zajęcia prowadzone w ramach programu #SuperKoderzy cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Pozwoliły rozwinąć kreatywność, logiczne myślenia i umiejętność współpracy w zespole.

  Uczniowie uczestniczący w programie otrzymali  koszuli „Jestem #SuperKoderem”  oraz certyfikaty.

  Realizujący program : Anita Macioszek, Anna Ormian


  Galeria zdjęć:

  • Program edukacyjny #SuperKoderzy
  • Program edukacyjny #SuperKoderzy
  • Program edukacyjny #SuperKoderzy