Rada Rodziców

  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona

   w Karłowicach w roku szkolnym 2023/2024

   

  Przewodniczący  - Elżbieta Skibińska

  Zastępca przewodniczącego – Wojciech Jaszczyszyn

  Skarbnik – Aneta Gieża

  Komisja Rewizyjna:  Renata Kaczmarek, Kamila Kędzierska


  Galeria zdjęć:

  • Rada rodziców  2023-09-12