do góry

Aktualności

najnowsze informacje

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

2019-01-08 13:48:55

W związku z wygaśnięciem trwałości projektu „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy szkole podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem

więcej
 Karnawałowe szaleństwo trwa w najlepsze!

Karnawałowe szaleństwo trwa w najlepsze!

2019-01-07 20:22:04

7 stycznia w Domu Kultury w Karłowicach odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez Radę Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach.

więcej
OPOLSKA MAMA MA MOC! Uczniowie PSP w Karłowicach wśród najlepszych w województwie!

OPOLSKA MAMA MA MOC! Uczniowie PSP w Karłowicach wśród najlepszych w województwie!

2019-01-06 13:00:23

Konkurs „Opolska mama ma moc” skierowany był do wszystkich uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego i obejmował  kategorie: opowiadanie, wiersz mapa

więcej
     Lekkoatletyka dla kazdego

Lekkoatletyka dla kazdego

2019-01-05 20:02:05

W dniu 12.12.2018 roku, na sali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach odbyły się zajęcia sportowe w ramach programu „Lekkoatletyka dla

więcej
Koniec roku pod znakiem wycieczek.

Koniec roku pod znakiem wycieczek.

2019-01-04 14:54:01

W listopadzie klasy 4. I 5. zmierzyły się z intelektualnym wyzwaniem,  jakim była sztuka Opolskiego Teatru Lalki i Aktora „KSIĄŻĘ

więcej
Warsztaty o ptakach

Warsztaty o ptakach

2019-01-01 18:46:23

Ponowne warsztaty dla uczniów klas: V a, V b, VI, VII pod tytułem „Wróbelek Ćwirek i jego przyjaciele z karmnika”

więcejCechy naszej szkoły

Szkoła to miejsce, w którym spędzamy sporą część naszego życia. To instytucja mająca ogromny wpływ na przyszłość młodych ludzi, kształtująca ich osobowość, rozwijająca zainteresowania i pasje.

Wsparcie i kreatywność

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje.

Poszanowanie tradycji

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Najważniejszy jest uczeń

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

Nasi absolwenci

Absolwent PSP w Karłowicach jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym Go świecie oraz: jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji; czerpie radość z nauki; przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; zgodnie współpracuje z innymi; jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

Aktywna i przyjazna świetlica

Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Jest to czas na rozwijanie ich zainteresowań. Wtedy odbywają się zajęcia plastyczne, różnorodne kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające zdolności manualne oraz ćwiczące pamięć. Na świetlicy jest również czas, by odrobić część zadania domowego. Zajęcia świetlicowe często współgrają z lekcjami tak, by powtórzyć i rozszerzyć omawiany wcześniej materiał. Oczywiście, jest również czas na gry i zabawy.

Szkoła gdzie się dużo dzieje

Rozszerzona oferta dydaktyczna, zajęcia dodatkowe (plastyczne, polonistyczne, matematyczne, historyczne, itd.), urozmaicone zajęcia sportowe (kółko kolarskie, wyjazdy na basen, gry zespołowe, gimnastyka korekcyjna, piłka nożna), wyjścia i wyjazdy (dorobek kulturowy najbliższej okolicy, muzea, teatr, filharmonia; szkolne wycieczki dwudniowe), tradycje oraz szkolne święta i wydarzenia (apele rocznicowe, andrzejki, klasowe wigilie, bal karnawałowy ).


Misja

naszej szkoły

user

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.BIP Popielów