do góryUroczyste zakończenie pierwszego etapu nauki w klasie III


  Uczniowie klasy trzeciej zakończyli trzyletni etap edukacji wczesnoszkolnej i pożegnali się z wychowawczynią p. Ireną Popiel. Zapraszamy na krótką prezentację - link do wydarzenia: https://pspkarlowice-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/msenkowski_www_pspkarlowice_pl/EZPBKwT2B5VOlpODN4pbi-gBfUafKYl8nL8LaW-_IDvwSg?e=W1n3yc


  Galeria zdjęć:

  • Uroczyste zakończenie pierwszego etapu nauki w klasie III
  • Uroczyste zakończenie pierwszego etapu nauki w klasie III
  • Uroczyste zakończenie pierwszego etapu nauki w klasie III
  • Uroczyste zakończenie pierwszego etapu nauki w klasie III
  • Uroczyste zakończenie pierwszego etapu nauki w klasie III
  • Uroczyste zakończenie pierwszego etapu nauki w klasie III
  • Uroczyste zakończenie pierwszego etapu nauki w klasie III
  • Uroczyste zakończenie pierwszego etapu nauki w klasie III
  • Uroczyste zakończenie pierwszego etapu nauki w klasie III