do góryWycieczka do Mosznej


  LEKCJE  BIORÓŻNORODNOŚCI  NA TERENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W MOSZNEJ W RAMACH PROJEKTU PN. „ŚLADAMI BIORÓŻNORODNOŚCI W SERCU OPOLSZCZYZNY – BOGACTWO PRZYRODY  GMIN STRZELECZKI, KRAPKOWICE ORAZ POWIATU KRAPKOWICKIEGO” 

   

  Projekt pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
  Celem projektu jest propagowanie wiedzy o szczególnie cennej różnorodności biologicznej występującej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej oraz potrzeby ochrony istniejącego ekosystemu i dbałości o dziedzictwo przyrodnicze parku w Mosznej. Założeniem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej dorosłych, młodzieży i dzieci w zakresie wiedzy o ochronie przyrody i bioróżnorodności, zasobności rodzimej flory i fauny, istnieniu zagrożeń dla rodzimych gatunków oraz wzmocnieniu poczucia odpowiedzialności społeczności lokalnej za otaczające nas środowisko przyrodnicze i jego ochronę.


  Galeria zdjęć:

  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej
  • Wycieczka do Mosznej