W okresie od marca do czerwca 2019r. 15 uczniów klas I-III pod opieką p. M. Trzaskowskiej i p. I. Popiel uczestniczyło w projekcie „Umiem pływać”. Projekt obejmował 10 wyjazdów na basen Wodna nuta w Opolu, gdzie uczniowie pod okiem ratowników brali udział w lekcjach pływania. Na ostatnich zajęciach przeprowadzony został sprawdzian oceniający zdobyte umiejętności pływackie, po którym wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Na podsumowanie projektu zorganizowane zostały zawody pływackie w Strzelcach Opolskich, w których uczestniczyło 2 uczniów klasy II naszej szkoły.
    Projekt „Umiem pływać” cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i przyczynił się do nabycia przez nich cennych umiejętności pływackich.

    Dziękuję


    2019-12-15