do góry



OP@LSKIE DLA PODSTAWÓWEK– zdalne nauczanie zbliża!


    Celem projektu „OP@LSKIE DLA PODSTAWÓWEK– zdalne nauczanie zbliża!” jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

    W ramach tego projektu Samorząd Województwa Opolskiego przekazał laptopy do szkół podstawowych w całym regionie.  Nasza szkoła została wyposażona w 7 laptopów.

    Przekazany sprzęt po zakończeniu zajęć on-line będzie wykorzystywany podczas zajęć TIK.


    Galeria zdjęć:

    • OP@LSKIE DLA PODSTAWÓWEK– zdalne nauczanie zbliża!