do góryKONSULTACJE


  Konsultacje: 12.10.2021 r., 29.11.2021 r., 28.03.2022r., 16.05.2022 r.

   

  Wywiadówki: 06.09.2021 r., 24.01.2022 r.

  Konsultacje telefoniczne/e-mailowe dla rodziców prowadzone przez wychowawców/nauczycieli przedmiotów:

   - poniedziałek godz. 17.00 – 18.00

  Pomoc psychologiczna dla uczniów, rodziców i opiekunów:

  –wtorek godz. 14.00 – 17.00       telefon:   881 544 066