do góryKONSULTACJE


    Konsultacje telefoniczne/e-mailowe dla rodziców prowadzone przez wychowawców/nauczycieli przedmiotów:

     - poniedziałek godz. 17.00 – 18.00

    Pomoc psychologiczna dla uczniów, rodziców i opiekunów:

    –wtorek godz. 14.00 – 17.00       telefon:   881 544 066